کمیته علمی
پروفسور احسان‎ الله کبیر
دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور کریم فائز
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور سیداحمد معتمدی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور محمدحسن مرادی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور حمیدرضا امین‎ داور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور حمید حسن‎ پور
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر ابوالقاسم راعی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سیدمحمد احدی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سیدعلی سیدصالحی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن آقائی‎نیا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن طاهری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید شریفیان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجید شالچیان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر فرح ترکمنی ‏آذر
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اسدالله شاه‎ بهرامی
دانشگاه گیلان
دکتر محمد قاسم ‎زاده
دانشگاه یزد
دکتر علیرضا احمدی‎ فر
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر نعمت‎ الله شیری
Concordia University
دکتر وحید ابوالقاسمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا الفی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حیدر طوسیان
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر امیدرضا معروضی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین مروی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی سلیمانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا احمدی فرد
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هادی گرایلو
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین قلی زاده نرم
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حمیدرضا حبیبیان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کامبیز بدیع
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
دکتر فرزین یغمایی
دانشگاه سمنان
دکتر یوسف درمانی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر حسن فرسی
دانشگاه بیرجند
پروفسور حسین نظام آبادی پور
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Dr. Shahaboddin Shamshirband
University of Malaya, Malaysia
Prof. Lauro Cássio Martins de Paula
Federal University of Goiás, Brazil
Dr. J. Arturo Olvera Lopez
Autonomous University of Puebla
Prof. Jinde Cao
Southeast University
Dr. Pasquale De Meo
University of Messina
Dr. Ali Gholipour
Harvard Medical School
Prof. Yudong Zhang
Nanjing Normal University
Dr. Christophe Feltus
Luxembourg Institute of Science and Technology
Dr. Alina Campan
Northern Kentucky University
Prof. Noor Azina Ismail
University of Malaya
Prof. Firuz Zare
University of Queensland
Dr. Mehregan Mahdavi
UNSW Sydney – Australia’s Global University
DR. Amin Zehtabian
Free University of Berlin
دکتر سید مسعود میررضایی
دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۳۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: نتایج نهایی ارسال شد.
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: ۴ تا ۹ آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۶
ارتباط با ما
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
حامیان