کمیته راهبردی
پروفسور محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی دستفان
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود
پروفسور حسن غفوری فرد
رئیس قطب علمی سامانه های پردازش دیجیتال
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور کریم فائز
دبیر کمیته دائمی کنفرانس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور حمید حسن پور
دبیر کنفرانس پنجم
دانشگاه صنعتی شاهرود
تا کنفرانس
1 ماه و 4 روز
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: 31 شهریور 1398 تا ۱۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: 20 آبان 1398
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: 2 تا 7 آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آذر1398
دبیرخانه کنفرانس
مسئول دبیرخانه: خانم غلامی
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
شماره فاکس: 02332300251
تلفن: 02332300338
محل برگزاری
شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس فناوریهای نوین، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه

آمار بازدیدکنندگان
42270 بازدید
حامیان


کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰قطب علمی سامانه‎ های پردازش دیجیتال ایران