کمیته راهبردی
پروفسور محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی دستفان
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود
پروفسور حسن غفوری فرد
رئیس قطب علمی سامانه های پردازش دیجیتال
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور کریم فائز
دبیر کمیته دائمی کنفرانس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور حمید حسن پور
دبیر کنفرانس سوم
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا احمدی فرد
دبیر کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی سلیمانی
دبیر کمیته مالی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین مروی
دبیر کمیته روابط عمومی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدی مشایخی
دبیر کمیته پایگاه داده ها و مقالات
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محسن رضوانی
دبیر کمیته روابط بین الملل
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مرتضی زاهدی
دبیر کمیته تدارکات و امور اجرایی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی اکبر پویان
دبیر کمیته پشتیبانی و ارتباط با صنعت
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر امیدرضا معروضی
دبیر کمیته انتشارات
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر منصور فاتح
دبیر کمیته تشریفات
دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس علیرضا تجری
دبیر کمیته انفورماتیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۳۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: نتایج نهایی ارسال شد.
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: ۴ تا ۹ آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۶
ارتباط با ما
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
حامیان