کمیته اجرایی
پروفسور حمید حسن پور
دبیر کنفرانس پنجم
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا احمدی فرد
دبیر کمیته علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی سلیمانی
دبیر کمیته مالی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین مروی
دبیر کمیته روابط عمومی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محسن بیگلری
دبیر کمیته پایگاه داده ها و مقالات
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هدی مشایخی
دبیر کمیته روابط بین الملل
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر جواد قالیبافان
دبیر کمیته پشتیبانی و ارتباط با صنعت
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر امیدرضا معروضی
دبیر کمیته انتشارات
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمدرضا جوان
دبیر کمیته تشریفات
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا تجری
دبیر کمیته انفورماتیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
تا کنفرانس
1 ماه و 5 روز
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: 31 شهریور 1398 تا ۱۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: 20 آبان 1398
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: 2 تا 7 آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آذر1398
دبیرخانه کنفرانس
مسئول دبیرخانه: خانم غلامی
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
شماره فاکس: 02332300251
تلفن: 02332300338
محل برگزاری
شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس فناوریهای نوین، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه

آمار بازدیدکنندگان
42247 بازدید
حامیان


کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰قطب علمی سامانه‎ های پردازش دیجیتال ایران