هزینه های کنفرانس

هزینه ثبت نام دیر هنگام تا تاریخ 14/9/1398

(تومان)

هزینه ثبت نام به هنگام تا تاریخ 7 /9 /1398

(تومان)

عنوان و نوع ثبت نام

ردیف


40000

هزینه داوری

1

500000

400000

مقاله پذیرفته شده عادی

شرکت کنندگان با مقاله

2

400000

320000

مقاله پذیرفته شده دانشجویی

3

400000

320000

مقاله پذیرفته شده اعضاء IEEE

4

350000

300000

عادی

شرکت کنندگان بدون مقاله

5

280000

240000

دانشجویی

6

280000

240000

اعضاء IEEE

7

50000

50000

صفحه اضافی

8

هزینه ثبت نام شامل شرکت در جلسات، ناهار، پذیرایی بین برنامه‎ها، کتابچه و CD کنفرانس و هدیه یادگاری کنفرانس است.
برای شرکت کنندگان با مقاله، برای مقاله دوم به بعد هزینه ثبت نام معادل 60% هزینه ثبت نامه مقالات پذیرفته شده عادی (ردیف 2) خواهد بود.
مبالغ مندرج در ردیف‎های 2، 3 و 4 از جدول فوق با احتساب 400,000 ریال پرداختی اولیه جهت هزینه داوری است؛ به عنوان مثال در ردیف 3، حالت ثبت نام به هنگام دانشجویی با یک مقاله بدون صفحه اضافی، در نهایت جهت ثبت نام مبلغ 3,600,000 ریال واریز می‎شود.
هزینه ثبت نام مقاله برای فقط یک نفر از نویسندگان مقاله است و بقیه نویسندگان می‎توانند جهت شرکت، مطابق ردیف‎های 5، 6 و 7 جدول فوق ثبت نام نمایند.


برای اعضاء IEEE، بیست درصد (%20) تخفیف منظور شده است.
تا کنفرانس
1 ماه و 5 روز
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: 31 شهریور 1398 تا ۱۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: 20 آبان 1398
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: 2 تا 7 آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: 27 و 28 آذر1398
دبیرخانه کنفرانس
مسئول دبیرخانه: خانم غلامی
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
شماره فاکس: 02332300251
تلفن: 02332300338
محل برگزاری
شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس فناوریهای نوین، ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه

آمار بازدیدکنندگان
42255 بازدید
حامیان


کد اختصاصی همايش: ۶۱۰۴۷-۹۸۱۹۰قطب علمی سامانه‎ های پردازش دیجیتال ایران