اخبار

عکس های روز اول برگزاری کنفرانس

Thu, 21 Dec 2017 07:42:04 +0330
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی

Wed, 22 Nov 2017 09:05:31 +0330
مهمانسرای اقامتی با قیمت مناسب جهت رفاه مهمانان عزیز، فراهم شده است.
تور گردشگری جنگل ابر، کویر نوردی، بسطام و ... در ایام برگزاری کنفرانس دایر است.
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: ۴ تا ۹ آذر ماه
توسعه یافته مقالات منتخب، به مجله های علمی پژوهشی زیر معرفی خواهند شد.
تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاله: ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تا ۳۰ مهر تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقاله ‎ها: نتایج نهایی ارسال شد.
ثبت نام و ارسال نسخه نهایی: ۴ تا ۹ آذر ماه
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۶
ارتباط با ما
آدرس: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ایمیل: icspis@shahroodut.ac.ir
حامیان