ثبت نام
لطفا نوع ثبت نام خود را از بین لینک های زیر انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که هر دانشجو حداکثر می تواند برای یک مقاله ثبت نام کند. برای مشاهده هزینه های ثبت نام می توانید به صفحه هزینه های کنفرانس مراجعه کنید.
نویسندگان گرامی، لطفا نسخه نهایی مقالات خود را حداکثر تا شنبه ۱۱ آذر در سایت آپلود نمایید.